login
Banner Image
basket waiting

Datadors i Numeradors automàtics

Els numeradors REINER li permeten numerar consecutivament els seus documents. Tots els numeradors un mínim de 6 xifres i opcionalment fins a 16 dígits amb un màxim de fins a 5 rodes amb canvi automàtic progressiu. D'aquesta manera vostè pot marcar p. ex. números del 000001 al 999999. El mateix nombre es pot ser repetir (segons la construcció) fins a un màxim de 20 vegades
 • Numerador automàtic Reiner B6

  Numerador de canvi automàtic de 6 o 8 dígits.
  Repeticions 0 1 2 3 4 5 6 12 i 20 vegades als 5 primers dígits.

   

   
  Impressio total numerador 6 dígits 23mm


  Impressió total numerador 8 dígits: 29mm

 • Numerador-Fechador Reiner ND6K

  Numerador-datador de canvi automàtic de fins a 6 dígits.
  Repeticions 0 1 2 3 4 5 6 12 i 20 vegades en les 4 primeres rodes

   

  Datador format: dd-mm-aa

  Mida del dígit: 4'5mm - Impressió total: 48mm