basket waiting

product details

Printy 4755

Printy 4755
Color del producte:
Blue
Color de la tinta:
Blue-Red

_ _
_
Tamaño de Impressió:  _ 41x24mm
_
Màxim 2 línies de text.
_ 15 lletres per línia.
_ 1 joc de tipus de lletres de 4mm. (265 caracteres)
_ datador de 4mm de altura.


_ _
_
Tamaño de Impressió:  _ 41x24mm
_
Màxim 2 línies de text.
_ 15 lletres per línia.
_ 1 joc de tipus de lletres de 4mm. (265 caracteres)
_ datador de 4mm de altura.

SKU(s) : 4755_1

Preu:   € 36,15 (IVA no inclòs)

_ _
_
Tamaño de Impressió:  _ 41x24mm
_
Màxim 2 línies de text.
_ 15 lletres per línia.
_ 1 joc de tipus de lletres de 4mm. (265 caracteres)
_ datador de 4mm de altura.