basket waiting

product details

Printy 4913 typo

Printy 4913 typo
Color del producte:
Blue
Color de la tinta:
Black

_
_
_ Màxim 5  línies de_ text
_ 1 joc de tipus de lletres de 3mm (23/L)
_ 1 joc de tipus de lletres de 4mm (20/L)
_ Impressió total aprox. 58x22mm


_
_
_ Màxim 5  línies de_ text
_ 1 joc de tipus de lletres de 3mm (23/L)
_ 1 joc de tipus de lletres de 4mm (20/L)
_ Impressió total aprox. 58x22mm

SKU(s) : 88703

Preu:   € 31,11 (IVA no inclòs)

_
_
_ Màxim 5  línies de_ text
_ 1 joc de tipus de lletres de 3mm (23/L)
_ 1 joc de tipus de lletres de 4mm (20/L)
_ Impressió total aprox. 58x22mm