basket waiting

product details

Professional 5465

Professional 5465
Color del producte:
Black/Black
Color de la tinta:
Blue-Red
Format de data/número:
27 Aug 20XX (Spanish)

_ Tamaño de Impressió: 56x33mm
_ Màxim 4 línies de text.
_ 1 joc de tipus de lletres de 3mm (24/L).
_ 1 joc de tipus de lletres de 4mm (20/L).
_ datador de 4mm de altura

_ Tamaño de Impressió: 56x33mm
_ Màxim 4 línies de text.
_ 1 joc de tipus de lletres de 3mm (24/L).
_ 1 joc de tipus de lletres de 4mm (20/L).
_ datador de 4mm de altura

SKU(s) : 72475

Preu:   € 70,20 (IVA no inclòs)

_ Tamaño de Impressió: 56x33mm
_ Màxim 4 línies de text.
_ 1 joc de tipus de lletres de 3mm (24/L).
_ 1 joc de tipus de lletres de 4mm (20/L).
_ datador de 4mm de altura